Nhà máy Xi măng Trung Sơn - Hòa Bình

Tên dự án
Tên dự án:

Nhà máy Xi măng Trung Sơn - Hòa Bình

Loại hình hợp đồng
Loại hình hợp đồng:

Gói thầu thi công
Gói thầu thi công:

Tiến độ thực hiện
Tiến độ thực hiện:

2011 - 2012

 

 

Vị trí dự án
Vị trí dự án:

Trung Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình

Nhà máy Xi măng Trung Sơn - Hòa Bình
TỔNG QUAN DỰ ÁN

TỔNG QUAN DỰ ÁN

* Phạm vi công việc: 

  - 01 Silo đồng nhất phối liệu
  - 02 Silo Clinker
  - 06 Silo xi măng
  - 03 hệ thống xuất xi măng rời

* Thời gian khởi công: 2011

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ DỰ ÁN

Ảnh đang cập nhật
Ảnh đang cập nhật

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN/ TIN TỨC LIÊN QUAN

Loading...