Nhà máy xi măng Quán Triều

Tên dự án
Tên dự án:

Nhà máy xi măng Quán Triều

Loại hình hợp đồng
Loại hình hợp đồng:

Nhà thầu thi công

Gói thầu thi công
Gói thầu thi công:

- Xây dựng Silô đồng nhất nguyên liệu thô; Xây dựng trụ đỡ lò nung; Xây dựng Silô clinker và vận chuyển; Xây dựng Silô xi măng; Xây dựng tháp trao đổi nhiệt.

Tiến độ thực hiện
Tiến độ thực hiện:

2008 - 2011

Vị trí dự án
Vị trí dự án:

Đại Từ, Thái Nguyên

Nhà máy xi măng Quán Triều
TỔNG QUAN DỰ ÁN

TỔNG QUAN DỰ ÁN

* Quy mô công trình:
- 01 Silo bột liệu:  D=20m, H=45m                        
- 02 Silo xi măng: D=16m, H=43m 
- 01 Silo clinke: D=23m, H=32m     
- 03 Silo Clinker chính phẩm: H=16 m, D=8,5 m                
- 04 Silo thứ phẩm: H=16 m, D=5-8m
- Tháp trao đổi nhiệt kích thước 14x16 m, hai tầng bê tông cao 17,125 m, 10 tầng Kết cấu thép cao 123,2m
* Phạm vi công việc: + Xây dựng Silô đồng nhất nguyên liệu thô
- Xây dựng trụ đỡ lò nung 
- Xây dựng Silô clinker và vận chuyển 
- Xây dựng Silô xi măng 
- Xây dựng tháp trao đổi nhiệt
* Khởi công: 2008

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ DỰ ÁN

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN/ TIN TỨC LIÊN QUAN

Loading...