Đường đến mỏ sét G7A - Nhà máy xi măng Hoàng Thạch

Tên dự án
Tên dự án:

Loại hình hợp đồng
Loại hình hợp đồng:

Gói thầu thi công
Gói thầu thi công:

Tiến độ thực hiện
Tiến độ thực hiện:

2003 - 2004

Vị trí dự án
Vị trí dự án:

Hoàng Thạch, Hải Dương

Đường đến mỏ sét G7A - Nhà máy xi măng Hoàng Thạch
TỔNG QUAN DỰ ÁN

TỔNG QUAN DỰ ÁN

* Phạm vi công việc: Thi công

  - Kết cấu đường BTXM
  - Tổng chiều dài: 12km
  -  Bề rộng đường: 6m

* Thời gian khởi công: Năm 2003

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ DỰ ÁN

Ảnh đang cập nhật
Ảnh đang cập nhật

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN/ TIN TỨC LIÊN QUAN

Loading...