Nhà máy Xi măng Hòa Phát - Hà Tây

Tên dự án
Tên dự án:

Nhà máy Xi măng Hòa Phát - Hà Tây

Loại hình hợp đồng
Loại hình hợp đồng:

Gói thầu thi công
Gói thầu thi công:

Tiến độ thực hiện
Tiến độ thực hiện:

2008 - 2009

 

 

Vị trí dự án
Vị trí dự án:

Hà Tây, Từ Liêm, Hà Nội

Nhà máy Xi măng Hòa Phát - Hà Tây
TỔNG QUAN DỰ ÁN

TỔNG QUAN DỰ ÁN

* Phạm vi công việc: Thi công xây lắp 3 silo xi măng

 

* Thời gian khởi công: 2008

 

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ DỰ ÁN

Ảnh đang cập nhật
Ảnh đang cập nhật

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN/ TIN TỨC LIÊN QUAN

Loading...