Nhà máy Xi măng Sông Thao

Tên dự án
Tên dự án:

Loại hình hợp đồng
Loại hình hợp đồng:

Gói thầu thi công
Gói thầu thi công:

Tiến độ thực hiện
Tiến độ thực hiện:

tháng 4/2004;

Vị trí dự án
Vị trí dự án:

Thanh Ba, Phú Thọ

Nhà máy Xi măng Sông Thao
TỔNG QUAN DỰ ÁN

TỔNG QUAN DỰ ÁN

+ Thi công Phần móng - thân Silo clinker, silo clinker thứ phẩm và silo xi măng;
- Quy mô dự án: 
+ Công suất 1.000.000 tấn/năm;
+ Thi công Phần móng - thân Silo clinker, silo clinker thứ phẩm và silo xi măng;
- Khởi công: 2006 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ DỰ ÁN

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN/ TIN TỨC LIÊN QUAN

Loading...