Dây chuyền 2 Nhà máy Xi măng Bút Sơn – Hà Nam

Tên dự án
Tên dự án:

Loại hình hợp đồng
Loại hình hợp đồng:

Nhà thầu chính

Gói thầu thi công
Gói thầu thi công:

Thi công xây dựng 1 silo bột liệu, 1 silo Clinker thứ phẩm thuộc gói thầu số 10 dự án dây chuyền 2 Nhà máy xi măng Bút Sơn

Tiến độ thực hiện
Tiến độ thực hiện:

2007 - 2008

Vị trí dự án
Vị trí dự án:

Thanh Sơn, Kim Bảng, Hà Nam

Dây chuyền 2 Nhà máy Xi măng Bút Sơn – Hà Nam
TỔNG QUAN DỰ ÁN

TỔNG QUAN DỰ ÁN

- Quy mô gói thầu: 
+ 01 silo bột liệu, 01 silo clinker thứ phẩm;
+ 01 Silô Clinker thứ phẩm: D=11m; H=32,5m, 01 silô bột liệu: D=15,8m; H=55m, sàn dày 0,8m;
+ Công suất 4.000 tấn Clinke/ngày, tương đương 1,6 triệu tấn xi măng/ năm;
- Phạm vi công việc: Thi công xây dựng 1 silo bột liệu, 1 silo Clinker thứ phẩm thuộc gói thầu số 10
- Khởi công: 7/2007

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ DỰ ÁN

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN/ TIN TỨC LIÊN QUAN

Loading...