Nhà máy Xi măng Tam Điệp - Ninh Bình

Tên dự án
Tên dự án:

Loại hình hợp đồng
Loại hình hợp đồng:

Gói thầu thi công
Gói thầu thi công:

- Thi công phần cọc, móng, trượt tường silo, sàn đáy silo, hoàn thiện.

Tiến độ thực hiện
Tiến độ thực hiện:

2003 - 2004

Vị trí dự án
Vị trí dự án:

Quang Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình

Nhà máy Xi măng Tam Điệp - Ninh Bình
TỔNG QUAN DỰ ÁN

TỔNG QUAN DỰ ÁN

- Phạm vi công việc: + Các silô nghiền xi măng, đóng bao và xuất xi măng. 
+ Trạm đập đá vôi, đá sét, băng tải vận chuyển đá vôi, đá sét về kho;
+ Thi công phần cọc, móng, trượt tường silo, sàn đáy silo, hoàn thiện.
+ 01 silô đồng nhất bột liệu: D = 20,8m , H = 78m, nâng dầm mái trong quá trình trượt.
+ 02 silô clinker: D = 25m, H = 52m; cáp dự ứng lực vỏ silô.
+ 01 silô thứ  phẩm: D=10m, H=20m.
- Khởi công: 2003

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ DỰ ÁN

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN/ TIN TỨC LIÊN QUAN

Loading...