Nhà máy Xi măng Áng Sơn - Tỉnh Quảng Bình

Tên dự án
Tên dự án:

Loại hình hợp đồng
Loại hình hợp đồng:

Nhà thầu chính

Gói thầu thi công
Gói thầu thi công:

Thi công gói thầu số 30; 33a; 34a; 35a; 36a; 36b; 37 xây dựng khu nghiền liệu; lò nung; nhà làm nguội Clinker; hệ thống tháp trao đổi nhiệt; Silo đồng nhất phối liệu; Silo Clinker chính phẩm và Silo Clinker thứ phẩm công trình nhà máy xi măng Áng Sơn&l

Tiến độ thực hiện
Tiến độ thực hiện:

2009 - 2010

Vị trí dự án
Vị trí dự án:

Áng Sơn, Quảng Bình

Nhà máy Xi măng Áng Sơn - Tỉnh Quảng Bình
TỔNG QUAN DỰ ÁN

TỔNG QUAN DỰ ÁN

- Project scale:
+ Capacity 82,000 tons/year;
+ Uniform silo: D=17 H=46.1m;
+ Genuine clinker silo: D=20m, H=40.5m;
+ Secondary clinker silo: D=8m, H=28m;
+ Heat exchanger tower: 15m long, 17m wide, 78.4m high;
+ Clinker cooling house: 30m long, 17m wide, 22.5m high;
+ Bucket house: 7m long, 4.5m wide, 12m high;
And other ancillary items.
- Scope of work: Construction of the following items:
  + The foundation, body and roof of the Silo system are uniform, inner diameter 17m and height 46.1m;
  + The foundation, body and roof of the genuine Clinker Silo system are 20m in diameter and 40.5m high;
  + The foundation, body and roof of the Silo system are 8m in diameter and 28m high;
  + Heat exchanger tower construction (15m long, 14m wide, 78.4m high);
  + Construction of a clinker cooling house (30m long, 17m wide, 22.5m high);
  + Construction of kiln;
  + Construction of raw material crushing area:
         + Cyclone support house (9m long, 4.8m wide, 13m high);
         + Electric dust filter support house (21.64m long, 10.2m wide, 13m high);
         + Bucket house (7m long, 4.5m wide, 12m high);
         + Air conditioning tower support house (6.5m long, 6.5m wide, 11.5m high);
         + Vertical crusher foundation 9 (10.2m long, 6.81m wide, 5m deep);
         + Machine foundations, chimney foundations, fan foundations;
- Construction started: 2009

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ DỰ ÁN

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN/ TIN TỨC LIÊN QUAN

Loading...